Hoppa till innehåll

Vår och val

  • av
lupiner utmed väg

Nu har rapsen nästan blommat över. I alla fall här i Halland. I stället fylls dikena utmed E6 av lupiner i alla regnbågens färger. Våren är en så otroligt fin tid och jag är tacksam att få leva och bo i ett land där årstiderna driver livet framåt. Fast jag är rätt tacksam att få leva i Sverige av fler anledningar än årstiderna.

Vi har en lång tradition av demokrati, allas lika värde och en kultur som på många sätt har sitt ursprung i fattigdom och ett kämpande för att klara dagen. Det har ju många andra länder också haft, tänker du. Ja, men skillnaden för Sverige är att vi aldrig behövt bygga upp ett sönderbombat Stockholm eller tvingats begrava våra vänner och barn som dött efter stora sjukdomsutbrott eller landsomfattande svält. I alla fall inte i det vi kallar nutid. Vi har haft det svårt men i jämförelse med många andra länder har vi inte varit på nedersta trappsteget skulle vi kunna säga. Många länder i världen ser inte ens trappan – och nu är vi inne i 2019!

Att vi generellt haft och har det drägligt i vårt land påverkar oss så klart som kollektiv. Många är tacksamma och ser möjligheten att kunna stödja och hjälpa andra. Många lever sina liv med de värderingar de fått från sina föräldrar och föräldrarnas föräldrar. Att ta vara på det man har och vara rädd om det. Alltid med vetskapen om att inget kan tas för givet. För det har det inte varit i Sverige trots att vi inte varit sönderbombade och utblottade. Nej, vi har fått kämpa både personligt och politiskt för att nå dit vi är idag.

Och nu står vi inför ännu ett val där våra värderingar ska smälta samman med människor från länder med helt annan bakgrund och tankar om livet.

För mig är alla människor rätt att vara och verka utifrån sina förutsättningar det allra viktigaste. När nu krafter i världen och Europa vill inskränka rättigheter för hälften av världens befolkning måste vi backa och tänka efter. Är det verkligen det här vi kämpat för och kallar frihet och välfärd. Att utsatta kvinnor ska tvingas till livsfarliga ingrepp när vi har kommit så långt inom medicinen att vi faktiskt kan rädda små, små barn som av olika anledningar inte kan stanna i sin mammas mage? Nej, det är faktiskt under vår värdighet!

#ståuppföraborträtten