Hoppa till innehåll

Lektör

Logotype diplomerad lektör

Låt mig som lektör läsa ditt bokmanus innan du skickar det till förlag. Det ökar dina chanser för utgivning!

Som lektör ser jag på texten som helhet men också på hur de olika delarna håller ihop. Vid läsningen ser jag det som du kanske inte tänkt på och tillsammans arbetar vi fram de bästa scenarierna och de bästa formuleringarna för just dig och din unika text.

Vid lektörsläsningen läser jag din text på djupet och granskar den bland annat utifrån språk, struktur, perspektiv, tempo och karaktärer. Jag ser hur berättelsen och miljöerna fungerar och om det finns logiska luckor. Efter lång tid tillsammans med ett romanbygge är det lätt att bli blind för textens möjligheter. Då är det bra att låta mig läsa och ge konstruktiv respons.

Jag läser manus inom de flesta genrer. Gärna spänningsromaner och texter med polisiära inslag eftersom jag efter flera år inom polisen har specialkunskaper just där.

Du får ett omfattande lektörsutlåtande på upp till femton sidor där jag tar upp styrkor och förbättringsområden i ditt manus. Jag avslutar alltid utlåtandet med en tydlig handlingsplan.

Lektörsläsning passar dig som är beredd att jobba vidare med ditt manus och har ett mål med det. Att skriva ett bokmanus är ett hantverk som kräver tid och tålamod. Jag ger dig konstruktiv respons och låter dig se styrkorna men det är du som äger texten och bestämmer hur du vill utveckla den.

Boka samtal med mig!

Om du vill veta mer om hur vi kan samarbeta och om jag är rätt lektör för dig erbjuder jag dig ett förutsättningslöst samtal. Kontakta mig i formuläret så bokar vi ett samtal som självklart är helt gratis. Då tar vi upp de eventuella funderingar du har och ser hur du kan gå vidare.

Lektörsläsning: 2 000 kr i startavgift och 10 öre per ord, moms med 25 procent tillkommer. Då ingår ett omfattande utlåtande på cirka tio till femton sidor, ibland mer beroende på manus. Jag ger också löpande kommentarer i ditt manus. Korrekturläsning ingår inte. För manus upp till 25 000 ord är startavgiften 3 000 kr.

När du fått ditt lektörsutlåtande har du alltid möjlighet att höra av dig med frågor och tankar. Vill du att jag läser ditt manus igen får du 10 procent rabatt och du betalar ingen startavgift. Detta måste i så fall ske inom sex månader från att du mottagit mitt utlåtande.

”Hej Gith

Tack för ditt gedigna arbete! Det är en fantastisk hjälp i mitt arbete med att göra berättelsen mer levande, attraktiv och tillgänglig. Jag har läst igenom ditt utlåtande och förstår hur du menar och håller med om … jaa, allt. Jag tycker förstås att dina tankar och kommentarer är både kloka och värdefulla. Jag är imponerad av att du kan arbeta så strukturerat och att du har en sådan överblick.”

Lotta Juhlin, lektörsutlåtande för Under äppelträden i Dreilinden

Skrivcoachning kan liknas vid en privat författarskola och passar dig som älskar att skriva men inte tar dig tiden till det. Du som kanske påbörjat flera skrivprojekt men inte kommit vidare. Du kan anlita mig för skrivcoachning oavsett var du är i din skrivprocess. Du betalar en startavgift och ett fast pris för varje inlämnad sida. Du bestämmer hur många sidor du skriver och i vilken takt du vill lämna in dem. Av mig får du löpande kommentarer i textdokumentet och ett kortare utlåtande om mina reflektioner för den text du lämnat in. På så sätt utvecklar du ditt skrivande samtidigt som du kommer vidare i ditt manus. Smart och enkelt! Och den stora vinsten är det som många skribenter saknar – deadlines! Kontakta mig för prisförslag.

Skrivcoachsamtal: När du till exempel fastnat med något i din text och inte kommer vidare. 400 kr för 30 min. Moms med 25 procent tillkommer.

Skicka ditt manus till info@giththedvall.se. Jag tar emot som Word, Pages eller som en PDF. Använd Times New Roman, teckenstorlek 12, radavstånd 1,5 och 2,5 cm marginal.

Jag tar emot manus på svenska. Om jag inte ser att jag är rätt person för att arbeta med ditt manus så föreslår jag gärna en lektörskollega som du kan kontakta.

Frågor vid nya samarbeten

När jag inleder samarbeten med nya författare ställer jag några inledande frågor. Det är för att jag ska få en bild av författarens målsättning och ambition med texten eller manuset. Svaren hjälper mig att lära känna författaren och få en bild av vad just denna författare behöver för att kunna bearbeta texten ytterligare. Frågorna skickas i mail i samband med bokning av lektörsläsningen. 

Jag råder dig alltid att använda dig av testläsare innan du skickar manuset till mig för lektörsläsning.